Kontakt oss:
 
Bråthun Hyttetun blir drive av Åse U. Bråthun og Kjell Bråthun.
Hyttetunet ligg på ein gard der me bur saman med tre born. I tillegg til hytteutleige driv me firmaet K.Bråthun Maskin.
 
Åse og hennar familie ynskjer deg hjarteleg velkommen til Bråthun Hyttetun.
 
 
Tlf: 56 55 42 10 / 91 52 88 16
 
Fax: 56 55 75 40
 
Adresse:
Bråthun Hyttetun
Omavegen 442
5632 OMASTRAND